Места за настаняване в Софийска област през август 2023 година

През август 2023 г. в Софийска област са функционирали 98 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 490 легла в тях. В сравнение с август 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.5%, а броят на леглата в тях – с 0.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през август 2023 г. е 64 077, или с 1.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

През август 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 59.8% от общия брой нощувки на чужди и 39.4% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.8% от нощувките на чужди граждани и 19.5% – на български граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са реализирани 41.1% от нощувките на българските граждани и 13.4% от нощувките на чуждите граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през август 2023 г. е 22 684, като в сравнение със същия месец на 2022 г. се увеличава с 5.4%. Увеличение е отчетено както при чуждите, така и при българските граждани – съответно с 10.0% и с 4.7%.