Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Враца през 2022 година

През 2022 г. на територията на област Враца са регистрирани 193 пътнотранстпортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 261, а на загиналите – 24 души. В сравнение с 2021 г. се наблюдава увеличение  на произшествията – с 5.5%, при ранените лица – с 5.2%, при загиналите лица е регистрирано увеличение с 4.3%.По брой на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2022 г., област Враца се нарежда на 14-то място сред областите в страната.