Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2023 г. намаляват с 0.4 хил., или с 1.4% спрямо края на март 2023 г., като достигат 30.7 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 37.4%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“- 11.7%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.9%.