Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Ловеч през 2022 година

През 2022 г. средната цена на сделките с ниви в област Ловеч достига 845 лв. за един декар, което е с 15.6% повече в сравнение с 2021 година. Спрямо средната стойност за страната (1 428 лв./дка) през 2022 г. средната цена на нивите в област Ловеч е по-ниска с 40.8%. Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и  пасища) през 2022 г. достига 315 лв. на един декар и също отбелязва увеличение спрямо предходната година – с 3.6%.