Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Кърджали са функционирали 82 места за настаняване с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги и хижи. Броят на стаите в тях е 1 221, а на леглата – 2 517. В сравнение с юни 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава със 17.1%, а на леглата в тях – с 14.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2023 г. е 12 656 и се увеличава с 0.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличава с 1.9%, а броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди намалява с 0.7%.