Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юни 2023 година

През юни 2023 г. в област Сливен са функционирали 51 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 887 стаи и 1 818 легла в тях.