Места за настаняване в Софийска област през май 2023 година

През май 2023 г. в Софийска област са функционирали 88 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 6 151 легла в тях. В сравнение с май 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 1.1%, а броят на леглата – с 5.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през май 2023 г. е 22 387.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през май 2023 г. е 10 467, като в сравнение със същия месец на 2022 г. намалява с 10.5%. Увеличение е отчетено при чуждите граждани – с 61.2%, докато пренощувалите български граждани намаляват с 16.6%.

Приходите от нощувки през май 2023 г. са 1 383.9 хил. лв. и в сравнение с май 2022 г. са с 12.9% повече.