Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора към 31.12.2022 година

Към 31.12.2022 г. в област Стара Загора функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 421 легла, от които 11 болници с 2241 легла.