Противообществени прояви и престъпления на малолетни и непълнолетни в област Ловеч през 2022 година

През 2022 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Ловеч са водени 147 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2021 г. броят им намалява с 20, или с 12.0%.

            Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 79.6%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 20.4%;
  • момчетата – 116 (78.9%);
  • момичетата – 31 (21.1%);
  • учащи – 113 (76.9%);
  • в криминогенна среда живеят 63 малолетни и непълнолетни (42.9%).