Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2022 година

Към 31.12.2022 г. населението на Софийска област се обслужва от 14 заведения за болнична помощ с 1 723 легла, 46 заведенията за извънболнична помощ със 14 легла и 1 друго здравно заведение.

От тях на територията на гр. София се намират 4 лечебни заведения за болнична помощ с общо 695 легла, и по едно в извънболничната помощ и други лечебни и здравни заведения. Останалите са разпределени в 15 общини в Софийска област (табл. 1).