Дейност на местата за настаняване в област Варна през май 2023 година

През май 2023 г. в област Варна са функционирали 216 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 17.6 хил. стаи и 40.9 хил. легла в тях. В сравнение с май 2022 г. местата за настаняване се увеличават със 7.5%, а броят на леглата в тях – с 19.9%.

Общият брой на нощувките в областта е 193.6 хил., или със 7.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 53.6 хил. нощувки, а чуждите – 140.0 хиляди.