Детски градини в област Търговище през 2022 година

През учебната 2022/2023 година в област Търговище функционират 21 детски градини. Броят на децата, настанени в детските градини, е 2 925 (1 485 момчета и 1 440 момичета), което е с 33 деца (1.1%) по-малко в сравнение с предходната учебна година. Броят на местата в детските градини е 3 946, като на 100 деца се падат 135 места.

В градовете от областта броят на детските градини е 17, с 2 734 места, като в тях са настанени 2 181 деца, или на 100 деца се падат 125 места. В селата на областта броят на детските градини е 4, с 1 212 места, а настанените деца са 744, като на 100 деца се падат 163 места.