Дейност на местата за настаняване в област Добрич през май 2023 година

През май 2023 г. в област Добрич са функционирали 81 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5.5 хил., а на леглата – 12.6 хиляди. В сравнение с май 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 13.8 %, а броят на леглата в тях – с 12.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2023 г., е 49.5 хиляди. Българските граждани са реализирали 19.9 хил. нощувки, а чуждите – 29.5 хиляди.