Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2022 година

През 2022 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 180 извършени престъпления. Делата за 506 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 477 – с условно осъждане, за 31 – с оправдаване, за 5 – с прекратяване, и за 161 – с освобождаване от наказание.