Дейност на местата за настаняване в област Сливен през май 2023 година

През май 2023 г. в област Сливен са функционирали 49 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 757 стаи и 1 555 легла в тях.