Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през април 2023 година

През април 2023 г. в област Кърджали са функционирали 75 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 154, а на леглата – 2 365. В сравнение с април 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 50.0%, а на леглата в тях – с 41.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2023 г. е 10 634 и нараства с 8.2% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 7 676, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 2 958.

През април 2023 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 25.8% от общия брой нощувки на български граждани, а от чужди граждани те са 48.1%, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 74.2 и 51.9%. Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 56.1%, следвани от Германия и Гърция – по 5.8% и Обединеното кралство – 4.3%.