Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през първото тримесечие на 2023 година

През първото тримесечие на 2023 г. общият брой на заетите лица в област Бургас е 158.0 хил., от които 88.9 хил. са мъже и 69.1 хил. – жени.