Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Смолян през 2022 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2022 г. в област Смолян на отчет в детските педагогически стаи (ДПС) са водени 125 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления като броят им в сравнение с 2021 г. намалява с 14 лица (10.1%).

Основните характеристики на водените на отчет в детските педагогически стаи са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 70.4%;
  • малолетни (на възраст от 8 до 13 години) – 29.6%;
  • момчета – 104 лица (83.2%);
  • момичета – 21 (16.8%);
  • учащи – 116 лица (92.8%);
  • в криминогенна среда живеят 49 лица (39.2%).

Броят на заведените на отчет през годината в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни е 37, или 29.6% от всички водени на отчет лица като 37.8% от тях са малолетни.