Население и демографски процеси в област Стара Загора през 2022 година

Демографска ситуация в област Стара Загора през 2022 година:

  • Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението;
  • Намалява броят на живородените деца;
  • Намалява броят на умрелите лица;
  • Намалява детската смъртност;
  • Намалява броят на сключените граждански бракове, докато броят на бракоразводите нараства.