Наети лица и средна брутна работна заплата в област Перник през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на март 2023 г. се увеличават спрямо края на декември2022 г. с 0.7% и достигат 28.8 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 24.0 и 14.4%.

Спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. наетите лица в обществения сектор  се увеличават с 8.7% (до 7.7 хил.), а в частния сектор се увеличават с 1.9% (до 21.2 хиляди).

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са повече с 3.6%  в сравнение с края на март 2022 година.

         През първото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата за областта  намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 4.0%, като достига 1 424 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 531 лв., а за частния – 1 387 лева.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Перник нараства с 20.7%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 12.9%, а в частния – с 23.8%.