Образованието в област Добрич през 2022/2023 учебна година

Основните резултати от проведените на територията на област Добрич от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2022/2023 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани са записани  4.6 хил. деца, или с 2.0% по-малко в сравнение с предходната година.

• През 2022 г. основно образование са завършили 1 251 ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални програми са съответно 432 и 195 ученици.

• Записаните в степен „професионален бакалавър“ на висшето образование за академичната 2022/2023 година са 586.