Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2023 г. са 27.8 хиляди.