Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните в област Търговище през 2022 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2022 г. в област Търговище на отчет в ДПС са водени 136 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС от областта лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 години) – 81.6%;
  • малолетни (8 – 13 години) – 18.4%;
  • момчета – 126 (92.6%);
  • момичета – 10 (7.4%);
  • учащи – 125 лица (91.9%).