Дейност на местата за настаняване през март 2023 г. в област Шумен

През март 2023 г. в област Шумен са функционирали 65 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 688, а на леглата – 1 478. В сравнение с март 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 6.6%, а броят на леглата в тях – с 13.6%.

През месец март 2023 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.