Наети лица и средна брутна заплата в област Хасково през първото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Хасково, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2023 г. нарастват с 914, или с 1.9% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 49.1 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 26.3 и 18.0%.

В края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с  533, или с 1.1% спрямо същия период на предходната година.

Средната брутна месечна работна заплата в област Хасково за януари 2023 г. е 1 235 лв., за февруари – 1 233 лв., и за март – 1 263 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 1.7%, като достига 1 244 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 596 лв., а за частния – 1 113 лева.