Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Ямбол през първото тримесечие на 2023 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и броят на новопостроените жилища в тях в област Ямбол през първото тримесечие на 2023 г. е 3.