Места за настаняване в Софийска област през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в Софийска област са функционирали 95 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с 6 807 легла в тях. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2.2%, а броят на леглата в тях намалява с 11.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2023 г. е 117 965, или с 2.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

През февруари 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 84.7% от общия брой нощувки на чужди и 27.0% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 13.5% от нощувките на чужди и 45.4% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 1.8 и 27.6%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в Софийска област през февруари 2023 г. е 30 321, като в сравнение със същия месец на 2022 г. намалява с 10.6%. Намаление е отчетено както при чуждите граждани – с 2.3%, така и при българските – със 17.3%.