Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Ловеч са функционирали 72 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 1 369 стаи и 2 963 легла в тях. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 41.2%, а броят на леглата в тях намалява – с 1.0%. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2023 г. е 19 070, или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 18 130 нощувки, а чуждите – 940.