Наети лица и средна брутна заплата в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2022 година

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на декември 2022 г. са 58 297, като спрямо същия месец на предходната година броят им се е увеличил с 0.4% . В сравнение с края на септември 2022 г. наетите лица в областта са с 0.5% по-малко.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за октомври 2022 г. е 1 675 лв., за ноември – 1 740 лв. и за декември – 1 784 лева.