Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Благоевград са функционирали 231 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 8 555 стаи и 19 018 легла в тях. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 48.1%, а на леглата в тях – с 43.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари 2023 г. е 282 743, или със 78.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 176 421 нощувки, а българските – 106 322.