Дейност на местата за настаняване в област Търговище през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Търговище са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 263, а на леглата – 501.

Общият брой на нощувките, регистрирани през февруари 2023 г. е 1 891, или с 30.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чужди граждани намаляват с 46.5%, а при тези от български граждани – с 26.0%.