Дейност на местата за настаняване в област Кърджали през февруари 2023 година

През февруари 2023 г. в област Кърджали са функционирали 67 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 045, а на леглата – 2 125. В сравнение с февруари 2022 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 67.5%, а на леглата в тях – с 53.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2023 г. е 5 861 и нараства с 38.1% в сравнение със същия месец на предходната година. Броят на нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди е 4 282, а броят на нощувките в местата за настаняване с 3 звезди – 1 579.

През февруари 2023 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 50.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 22.9% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 49.1 и 77.1%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 59.9% от всички реализирани нощувки.