Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 43.2 хил., от които 25.1 хил. са мъже, а 18.1 хил. са жени.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 46.9% (при 54.9% за страната), съответно 56.5% за мъжете и 38.0% за жените.