Брутен вътрешен продукт за област Търговище през 2021 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Търговище през 2021 година е 1 367 млн. лева. Това нарежда област Търговище на 23-то място в страната.

В сравнение с 2020 г. обемът му в номинално изражение се увеличава с 13.3%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 12 536 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 20 212 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 45 241 лева.