Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Търговище през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Търговище  е 47.3 хил., от които 26.3 хил. са мъже, а 21.0 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 51.5% (при 55.4% за страната), съответно 59.3% за мъжете и 44.3% за жените.