Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през третото тримесечие на 2022 година

През третото тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Варна е 241.1 хил., от които 133.2 хил. са мъже, а 107.9 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 4.6%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2022 г. е 60.9% (при 55.4% за страната), съответно 70.0% за мъжете и 52.4% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 2.9 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 2.5 процентни пункта, а при жените – с 3.1 процентни пункта.