Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2022 година

През септември 2022 г. в област Търговище са функционирали 14 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 273, а на леглата – 525. Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2022 г. е 3 405, или със 77.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи нарастват над три пъти, а при тези от български граждани с 40.9%.