Дейност на местата за настаняване в област София (столица) през август 2022 година

През август 2022 г. в област София (столица) са функционирали 151 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 8.6 хил., а на леглата – 14.8 хиляди. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 32.5%, а броят на леглата в тях – с 19.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в област София (столица), регистрирани през август 2022 г. е 204.4 хил., или с 42.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 141.3 хил. нощувки, а българските – 63.1 хиляди.

През август 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 47.6% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.4% от нощувките на чужди граждани и 30.0% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.6 и 22.4%.