Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Плевен през 2021 година

През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Плевен достига 1 404 лева/дка. В сравнение с 2020 г. средната цена на сделките с ниви в областта се увеличава с 38.3%.

Спрямо средната стойност за страната (1 192 лв./дка) през 2021 г. средната цена на нивите в област Плевен е по-висока със 17.8 %.

По този показател областта се нарежда на второ място в Северозападния район.