Дейност на местата за настаняване в област Хасково през август 2022 година

През август 2022 г. в област Хасково функционират 64 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 397, а на леглата – 2 555. В сравнение с август 2021 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 29, а леглата в тях се увеличават – с 52.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2022 г. е 19 205, или с 43.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Турция – 48.7% и Румъния 11.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2022 г. в област Хасково са 9 418 и нарастват с 58.4% в сравнение със същия месец на 2021 г. От всички пренощували лица 5 875 или 62.4% са българи и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 3 543  и са реализирали средно по 1.5 нощувки.