Наети лица и средна брутна работна заплата в Софийска област през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2022 г. са 58 217. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2022 г. обхваща 5.9% от наетите лица в него.

Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2022 г. е 1 705 лв., за май – 1 643 лв. и за юни – 1 588 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 645 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2022 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 730 лв.).