Наети лица и средна брутна заплата в област Ловеч през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ловеч към края на юни  2022 г. нарастват с 0.4% спрямо края на март 2022 г., като достигат 31.6 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите  по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 38.2%, „Търговия, ремонт на автомобили мотоциклети“- 12.1%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 8.7%.