Дейност на местата за настаняване в област Търговище през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Търговище са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 293, а на леглата – 591. Общият брой на нощувките, регистрирани през юли 2022 г. е 4 020, или със 24.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 2.0%, а при тези от български граждани има ръст от 31.4%.