Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ловеч към 31.12. 2021 година

Към 31.12.2021 г. в област Ловеч функционират 8 заведения за болнична помощ с 1 011 легла, като всички са болници (табл. 1).

            Заведенията за извънболнична помощ са 36 без легла, а другите лечебни и здравни заведения са 2 без легла.

            Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за  кожно-венерически заболявания, центровете за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2020 г. броя на болниците в област Ловеч не се променя, а броя на леглата се увеличава с 8, или с 0.8%. Съгласно закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани.