Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Стара Загора са функционирали 64 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.