Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Благоевград през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Благоевград са издали разрешителни за строеж на 124 жилищни сгради с 409 жилища в тях и
55 401 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 50 други сгради с 26 309 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 39.3%, броят на жилищата в тях – със 124.7%, a общата им застроена площ бележи ръст от   70.6%. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 38.9%, така  и на разгънатата им застроена площ – с 67.1%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Благоевград нараства с 27.8%, броят на жилищата в тях – с 54.9%, а разгънатата им застроена площ – с 41.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 35.1%, както и разгънатата им застроена площ – с 2.2%.

През второто тримесечие на 2022 г. в област Благоевград е започнал строежът на 98 жилищни сгради с 316 жилища в тях и с 40 219 кв. м обща застроена площ и на 22 други сгради с 20 140 кв. м РЗП.