Дейност на местата за настаняване в област Бургас през юли 2022 година

През юли 2022 г. в област Бургас са функционирали 996 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.