Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през второто тримесечие на 2022 година

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище през второто тримесечие на 2022 г. са 9. Спрямо първото тримесечие на 2022 г. сградите са с 4 повече, а жилищата в тях с 12. Според конструкцията новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна – 77.8%, тухлени – 11.1% и други – 11.1%.