Издателска дейност в област София (столица) през 2021 година

През 2021 г. в област София (столица) са издадени:

  • 6 678 книги с годишен тираж 3 214 хиляди;
  • 1 235 брошури с годишен тираж 759 хиляди;
  • 98 вестници с годишен тираж 108 711 хиляди.

            В сравнение с предходната година през 2021 г. броят на издадените книги и брошури нараства с 1 121 (16.5%), но средния тираж намалява от 701 през 2020 г. на 502 през 2021 г. или с 71.6%.