Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Добрич през второто тримесечие на 2022 година

През второто тримесечие на 2022 г. общият брой на заетите лица в област Добрич е 73.1 хил., от които 38.8 хил. са мъже, а 34.3 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 5.2%.

Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2022 г. е 51.1% (при 53.7% за страната), съответно 56.8% за мъжете и 45.9% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. този коефициент е по-висок с 3.3 процентни пункта, като при мъжете увеличението е с 1.6 процентни пункта, а при жените – с 4.9 процентни пункта.